Nowy samochód już w rękach druhów OSP Leszcze

0
293
2

W strażnicy OSP Leszcze odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia tej formacji oraz przekazania druhom samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Tomasza Barańskiego wicewojewodzie wielkopolskiemu Anecie Niestrawskiej. W przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego udział wzięło wielu zaproszonych gości, a wśród nich poseł na Sejm RP Leszek Galemba, przedstawiciel zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik reprezentujący wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka, wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu kolskiego dh Tomasz Barański oraz zastępca burmistrza miasta i gminy Kłodawa Katarzyna Hamiga.

Wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco, który trafił do druhów z jednostki OSP Leszcze opiewa na 380 000 zł. Zakup pojazdu został sfinansowany z dotacji MSWiA w kwocie 180 000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 190 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10 000 zł.

źródło i zdjęcia: KP PSP w Kole, OSP Leszcze