Nowości wydawnicze i sprzęt. GOKiBP w Babiaku otrzymał dwie dotacje

0
155
74525036_1727320460737383_1495374764833767424_n

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Operatorem tego programu jest Instytut Książki, a celem przedsięwzięcia zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 16 533,10 zł. Finansowy wkład własny GOKiBP stanowi 2 482,10 zł, tj. 15 procent całkowitej kwoty wydatków. Instytut Książki przyznał babiackiej placówce kulturalnej na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 14 051 zł. Za przyznaną kwotę zostały zakupione stacjonarne komputery, oprogramowania i sprzęt peryferyjny.

Kolejnym sukcesem babiackiego domu kultury jest otrzymane dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa. Kwota dofinansowania opiewa na 7 584 zł. Za te środki zostały zakupione książki tradycyjne z aktualnych list bestsellerów.

Placówka zaprasza stałych i nowych czytelników do zapoznania się z księgozbiorem babiackiej książnicy.

źródło i zdjęcie: Urząd Gminy w Babiaku