Niepełnosprawni mogą ubiegać się o wsparcie z programu pomocowego PFRON-u

0
268
IMG_9840-1

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON-u. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel zostanie przeznaczone ze środków PFRON łącznie 174 mln złotych.

Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przyznaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 złotych przez 3 miesiące, licząc od marca br. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu. Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

O wypłatę mogą ubiegać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Aby otrzymać świadczenie należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września br. przez System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/ lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Program zakłada również, że część środków z PFRON-u trafi do samorządów powiatowych, które w czasie pandemii zorganizują dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. PFRON będzie refundować samorządom do 50 procent poniesionych wydatków na ten cel, do 100 tysięcy złotych. Na cały moduł przeznaczone zostanie ponad 53 mln złotych.

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl