Na liście z dofinansowaniem trzy samorządy z powiatu kolskiego

0
111

Ogłoszona została lista gmin, które otrzymały wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich. Do wielkopolskich samorządów, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, trafi pula środków w wysokości ponad 41 mln złotych.

W Wielkopolsce na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się 94 samorządy. Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za uzyskane fundusze mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych.

Na liście gmin z terenu powiatu kolskiego, które otrzymały pomoc są Kłodawa, Osiek Mały i Chodów. Gmina Kłodawa otrzymała 600 000 złotych na budowę świetlicy wiejskiej w Rycerzewie. Gmina Osiek Mały na budowę oświetlenia drogowego w Dębach Szlacheckich i w Boreczni Małej pozyskała 500 000 złotych, a gmina Chodów na przebudowę i budowę dróg w miejscowości Chodów – 400 000 złotych.

Pełny wykaz gmin z Wielkopolski objętych wsparciem: https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wielkopolskie.pdf