Modernizacja drogi w Stefanowie, w gminie Babiak, zakończona

0
107
2

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Stefanowie w gminie Babiak. Długość modernizowanego odcinka wynosi 0,704 km. Inwestycja kosztowała 158 380,95 złotych, a na jej przeprowadzenie 135 000 złotych babiacki samorząd otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu gminy.

Prace polegały na wykonaniu podbudowy tłuczniowej i położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Ponadto pobocze uzupełniono pospółką i ustawiono znaki drogowe.

źródło i zdjęcia: UG w Babiaku