Miejscy i powiatowi samorządowcy wsparli kolski szpital w walce z koronawirusem

0
372
DSC06711

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Iwona Wiśniewska wystąpiła do burmistrza Koła Krzysztofa Witkowskiego z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20 000 złotych na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego lecznicy oraz respiratora transportowego, w kwocie 40 000 złotych. Włodarz zareagował natychmiast. Potrzebne na zakup respiratora środki zostały przeznaczone z nadwyżki budżetowej, natomiast z rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostaną zakupione za kwotę 20 000 złotych środki ochrony osobistej dla personelu medycznego placówki. – Wszystkie sprawy, które były dla mnie, jako włodarza, najważniejsze, odzyskają swój priorytet, gdy ustąpi zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców zapewnił Krzysztof Witkowski, dziękując przy tym rajcom za to, że pomimo trudnej sytuacji, przegłosowali zmiany pozwalające na wsparcia lecznicy.

Burmistrz wydał również zarządzenie, na mocy którego część rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 złotych zostało przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie SARS-CoV-2 na terenie Koła. Środki te przeznaczane zostaną na zakup środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawic itp. oraz dezynsekcję budynków i pomieszczeń.

Pomocy szpitalowi udzielili dziś także powiatowi radni. Na walkę z koronawirusem przeznaczyli 130 000 złotych, z czego 30 000 na zakup respiratora, 40 000 na nabycie środków ochronnych i dezynfekujących oraz 60 000 złotych – na wykonanie tekstów dla pracowników szpitala i służb.

Podczas krótkiej dyskusji padła też deklaracja, że jeśli będzie taka potrzeb i sytuacja epidemiologiczna będzie się przedłużała, Powiat Kolski nadal będzie pomagał w walce z wirusem.

Czytaj także: W wyjątkowych warunkach obradują powiatowi radni

Rękawiczki, maseczki na twarzach, odległości między stolikami. Obradują kolscy samorządowcy