Czy na mapie gminy Babiak pojawią się zmiany?

0
200
Czy na mapie gminy Babiak pojawią się zmiany?

Będą zmiany na mapie gminy Babiak, czy zostanie po staremu? Na temat wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia do Babiaka wypowiedzieć się mają jej mieszkańcy. Konsultacje społeczne w tej sprawie przeprowadzone były między 21 czerwca a 5 lipca br.

Aktualnie wieś Stefanowo należy do sołectwa Żurawieniec, ale być może niebawem już z niego zostanie wyłączona. I włączona do sołectwa Babiak, a następnie do miejscowości Babiak. Skąd taki pomysł?Część mieszkańców, przy różnych okazjach, zgłaszała nam wnioski w tej sprawie. Oficjalnie Stefanowo należy do sołectwa Żurawieniec, ale tak naprawdę to Babiakinformuje wójt Wojciech Chojnowski.

Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji złożył radny Marek Kompanowski. Uchwała została podjęta, a mieszkańcy Stefanowa będą mogli wypowiedzieć się na wspomniany temat między 21 czerwca a 5 lipca. Chcemy w sposób demokratyczny dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko dodaje włodarz.

Na formularzu ankiety znajdują się trzy pytania. Pierwszy jest głosem na „tak”, drugi na „nie”, a trzeci – wstrzymującym.

Formularz ankiety należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Babiak lub przesłać go na adres urzędu w powyższym terminie.