Kolscy policjanci mają sztandar!

0
547

To był wyjątkowy i bardzo ważny dzień dla kolskich policjantów. Na placu przed ratuszem miejskim w Kole, w piątek 28 września, otrzymali sztandar – symbol honoru i męstwa. Jest on także wyrazem zaufania lokalnej społeczności do stróżów prawa, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. W uroczystościach wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji insp. Piotr Mąka oraz przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Poświęcenia sztandaru dokonał biskup włocławski, ks. Wiesław Alojzy Mering.

Mszą świętą w intencji policjantów i pracowników kolskiej Policji odprawioną kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem kolskiej komendzie sztandaru. Nabożeństwo koncelebrowali biskup włocławski, ks. Wiesław Alojzy Mering, kapelan kolskich policjantów, ks. Józef Wronkiewicz oraz kapelan wielkopolskiej Policji, ks. prałat Stefan Komorowski. Po mszy, w asyście Kompanii Honorowej Policji, pododdziału złożonego z kolskich policjantów, orkiestry Policji oraz towarzyszących pocztów sztandarowych, wszyscy zebrani przemaszerowali na plac przed ratusz, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, której najważniejszym punktem było wręczenie sztandaru, nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Komendzie Powiatowej Policji w Kole.

Ufundowało go społeczeństwo powiatu kolskiego, którego reprezentanci w osobach starosty kolskiego oraz burmistrzów i wójtów zawiązali w kwietniu 2017 roku Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. Przedstawiciele fundatorów i zaproszonych gości oraz kolskich policjantów i pracowników Policji dokonali symbolicznego wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru, po czym biskup włocławski poświęcił sztandar. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym, starosta, Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kole, wręczył sztandar Komendantowi Wojewódzkiemu w Poznaniu, insp. Piotrowi Mące, z rąk którego sztandar przejął Komendant Powiatowy Policji w Kole, mł. insp. Artur Foryński.

Aktowi wręczenia sztandaru towarzyszyło odczytanie listu okolicznościowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachima Brudzińskiego, po czym głos zabrali zaproszeni goście.

Uroczystość zwieńczyła defilada Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

źródło i zdjęcia: KPP w Kole