Kolejne odcinki kłodawskich dróg zyskały nowe nawierzchnie

0
118

Kolejne odcinki kłodawskich dróg zyskały nowe nawierzchnie. Na ulicy Barbary, na długości 175 metrów, została wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4 metrów oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Koszt robót wyniósł 113 569,47 złotych.

Zakończyły się też prace związane z remontem odcinka drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości Rycerzew. Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie oraz mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym na długości 570 mb. Zadanie to zostało sfinansowane w 50 procentach przez Powiat Kolski i w 50 procentach przez gminę Kłodawa.

W odbiorze uczestniczyli: wicestarosta Sylwester Chęciński, radni powiatowi Marek Marciniak i Tomasz Barański, burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, radny Rady Miejskiej w Kłodawie Ryszard Frątczak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa oraz reprezentująca wykonawcę prac Arleta Nowicka.

Dzięki wcześniej wykonanemu remontowi przez gminę Chodów i Powiat Kolski oraz obecnej współpracy gminy Kłodawa z Powiatem Kolskim droga Rycerzew – Rdutów ma już nawierzchnię o lepszym standardzie.

źródło i zdjęcia: Gmina Kłodawa