Kolejna osoba złamała zasady kwarantanny

0
228
IMG_5249

Policyjna kontrola przestrzegania 14-dniowej kwarantanny domowej przez jednego z mieszkańców Koła zakończyła się skierowaniem wniosku o ukaranie go do sądu oraz powiadomieniem służb sanitarnych. Mundurowi ujawnili, że kolanin nie stosuje się do zasad kwarantanny, gdyż opuścił miejsce jej odbywania. Ujawnili to podczas jednej z kontroli, która miała miejsce wczoraj, tj. 31 marca br., na terenie Koła. Stróże prawa ustalili, że kolanin przebywa w innym mieszkaniu, bo jak oświadczył, zmienił sobie miejsce, gdzie będzie odbywać kwarantannę. Mundurowi poinformowali nieodpowiedzialnego mężczyznę o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do zasad.

Lekceważące podejście do obecnej sytuacji skutkuje sporządzeniem przez funkcjonariuszy odpowiedniej dokumentacji, która zostanie przesłana do służb sanitarnych oraz Sądu Rejonowego w Kole celem ukarania.

Przypominamy! Wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży! Nieprzestrzeganie zasad kwarantanny może przyczynić się do czyjejś choroby, a nawet śmierci.

Zgodnie z nowymi przepisami za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny do 30 000 złotych, którą nakłada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Ponadto osoby, które nie zastosują się do zaleceń, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z treści art. 116 Kodeksu wykroczeń.

źródło: KPP w Kole