Gminny Klub Dziecięcy „Miś” w Babiaku będzie większy o kolejną grupę maluchów

0
84

Jednym z sukcesów gminy Babiak w tej kadencji jest utworzenie w Babiaku Gminnego Klubu Dziecięcego „Miś”. Placówka mogła powstać dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Samorządowcy otrzymali dofinansowanie projektu opieki nad małymi dziećmi pt. „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego”.

Dzięki dotacji realizacji projektu ze środków unijnych 1 września 2020 roku utworzono pierwszy na terenie gminy Babiak klub dziecięcy. Zakupiono wyposażenie sal i placu zabaw oraz sfinansowano bieżące funkcjonowanie klubu do 31 sierpnia 2022 roku.

Czytaj także: Gminny Klub Dziecięcy „Miś” w Babiaku rusza 1 września

Od września 2020 roku projektem objętych jest 10 dzieci, a ponieważ zainteresowanie klubem nie maleje, gmina Babiak podjęła następne starania, które zaowocowały podpisaniem kolejnej umowy na dofinansowanie utworzenia w klubie drugiej grupy. Dzięki realizacji projektu zwiększona zostanie ilość miejsc w obecnie już działającym Gminnym Klubie Dziecięcym „MIŚ” w Babiaku o 10 miejsc. Podobnie jak przy poprzednim projekcie tworzącym klub zakupione zostanie wyposażenie do nowej sali, tj. meble, zabawki, materiały plastyczne oraz zatrudnieni zostaną nowi wykwalifikowani opiekunowie. Finansowane jest również bieżące funkcjonowanie nowej grupy do 30 czerwca 2023 roku. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości ponad 530 000 złotych. Całkowita wartość projektu to kwota prawie 624 000 złotych. Dopełnieniem powyższych działań była decyzja babiackiego samorządu o przystąpieniu do konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021. Samorząd wnioskował o dofinansowanie utworzenia bazy lokalowej dla kolejnej grupy 10 dzieci w babiackim „Misiu”. W tym zakresie zaplanowano roboty budowlane o całkowitej wartości przekraczającej 161 000 złotych. Wkład własny gminy Babiak to niespełna 33 000 złotych.

Aktualnie trwają prace związane z rozbudową i przystosowaniem obiektu dla potrzeb kolejnych 10 maluchów. Roboty postępują sprawnie. W planach jest, że rozszerzony Klub Dziecięcy „Miś” będzie gotowy wraz z początkiem września br.

źródło i zdjęcia: Urząd Gminy w Babiaku