Jubileuszowy, 30. Przegląd Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dąbie

0
668

To był jubileuszowy, 30. Przegląd Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dąbie. Niedzielne popołudnie wypełniły zatem występy sceniczne, zarówno w wykonaniu dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, przed licznie zabraną publicznością zaprezentowali się najmłodsi z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu w inscenizacji „Baśniowy ambaras”. Po nich w widowisku „W harmonii z przyrodą” wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie. W dalszej kolejności swoje aktorskie umiejętności pokazali wychowankowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w „Reducie na poddaszu” oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w pantomimie pt. „Niepodległa”. Przed widzami zaśpiewał też Młodzieżowy Chór Kameralny oraz zespół folklorystyczny Nadnerzanki. Na koniec zagrała Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Nagrodą dla wszystkich wykonawców były gromkie brawa oraz pamiątkowe dyplomy i talony pieniężne wręczone przez burmistrza miasta Tomasza Ludwickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbiu, Wacława Zwoniarkiewicza oraz dyrektora MGOKiBP, Piotra Wąsowicza. W organizację i ufundowanie nagród w tym roku włączyło się również Starostwo Powiatowe w Kole.

zdjęcia: okrągłemiasto.pl, Urząd Miejski w Dąbiu