Ile zarabiać będzie starosta kolski?

0
950
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kolskiego rajcy przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia starosty kolskiego. Na jej mocy Robert Kropidłowski będzie pobierał pensję, na którą składać się będzie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 zł, dodatek funkcyjny 2 100 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 35 procent wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego w kwocie 2 415 zł. Oprócz tych składników staroście przysługiwać będzie dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ogólna kwota wynagrodzenia starosty jest to 10 275 zł (wszystkie kwoty brutto).
Wysokość uposażenia jest zgodna z ustawą o pracownikach samorządowych a także z rozporządzeniem ws. wynagradzania pracowników samorządowych. Komisja budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała zaproponowany projekt uchwały, a w głosowaniu radni jednogłośnie przyjęli dokument w zaprezentowanym kształcie.