W gminie Kościelec powstaje rekreacyjny teren nad stawem

0
893

Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą” to przedsięwzięcie realizowane aktualnie przez kościelecki samorząd. Celem operacji jest stworzenie miejsca do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców w oparciu o zintegrowane zasoby regionu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia teren w Kościelcu, gdzie zwykle odbywają się imprezy dla mieszkańców, został uporządkowany. Przewidziano prace pielęgnacyjne na istniejącej zieleni i utworzenie nawierzchni komunikacyjnej będącej uzupełnieniem istniejącej. Ponadto ścieżka wytyczona wokół stawu pełnić będzie funkcję edukacyjną dla dzieci z pobliskiej szkoły, a równocześnie będzie alejką rekreacyjną dla mieszkańców.

W ciągu ścieżki stworzono plac z przeznaczaniem na organizację ogniska. Projekt zakłada rozmieszczone elementów małej architektury: 14 sztuk ławek parkowych, 4 koszy na śmieci, 5 tablic edukacyjnych oraz 7 altan. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przewidziano ogrodzenie wraz z furtką i bramami umożliwiającymi wjazd na teren, a mając na uwadze podniesienie atrakcyjności miejsca, dokonano nasadzenia drzew i krzewów.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 181.075,03 zł brutto, z czego 99.999 zł kościelecki samorząd otrzymał w formie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W czwartek, 12 października, miał miejsce odbiór techniczny obiektu. Na miejscu pojawili się wójt Dariusz Ostrowski, jego zastępca Sylwester Chęciński, pracownicy Urzędu Gminy w Kościelcu, przedstawiciele wykonawcy robót, inspektor nadzoru oraz radni i mieszkańcy. Wszyscy zebrani przyglądali się efektom prac i zgłaszali swoje uwagi odnośnie jakości wykonanego zadania. – Sprawdzamy, czy urządzenia zostały poprawnie zamontowane, czy realizacja odbyła się zgodnie z projektem, czy materiał jest odpowiedni itp. Mamy zastrzeżenia, które zostały zgłoszone. Jest sporo niedociągnięć. Widzimy np., że stoły są nieodpowiednio wykonane. Mamy uwagi odnośnie jakości zastosowanego materiału. Na razie nie ma jeszcze bram. Sam teren robót wymaga jeszcze uprzątnięcia, a kostka brukowa – wyczyszczenia – skomentował wójt Dariusz Ostrowski.

Realizowana inwestycja nie kończy prac w tym miejscu. W planach jest jeszcze zamontowanie oświetlenia. – Pojawi się ono w przyszłym roku, zarówno dookoła oczka wodnego, jak i na placu. Sporo jeszcze będzie się działo, ale to, co było najbardziej wyczekiwane, by mieszkańcy mieli gdzie odpoczywać, rozpalić ognisko i zorganizować biesiadę grillową, już zostało zrobione – poinformował włodarz Kościelca, dodając, że po ostatecznym odbiorze prac, lokalna społeczność będzie mogła z miejsca korzystać. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, dla tych, którzy nie boją się jesiennej i zimowej aury, teren będzie dostępny.