W gminie Koło, w 2018 roku, podatki na dotychczasowym poziomie!

0
160
Samorząd gminy Koło zdecydował o wysokości stawek podatków, jakie będą obowiązywać w 2018 roku. To ważna dla mieszkańców informacja, tym bardziej, że 2018 rok będzie kolejnym, w którym taksy pozostaną na niezmienionym poziomie.
Od kilku lat w gminie Koło nie zmienia się podstawa do obliczania podatku rolnego. Taka sama jak w latach ubiegłych, pozostanie także w 2018 roku i wynosić będzie 50 zł za decytonę żyta. Samorządowcy zdecydowali także o pozostałych ważnych dla mieszkańców stawkach taks, które nie zostaną podniesione. Przypomnijmy zatem. Podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą będzie na poziomie 0,67 zł za mkw., a od pozostałych – 0,14 zł za mkw. Podatek od budynków mieszkalnych to wciąż 0,50 zł za 1 mkw., obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł, związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych – 4,45 zł, a wszystkich pozostałych budynków – 4,00 zł za mkw. Opłata od budowli wynosić będzie 2 procent ich wartości. Takie same jak w latach ubiegłych będą także opłaty od środków transportowych.