Gmina Dąbie. Odebrali podziękowania za pomoc przy organizacji tegorocznych imprez

0
304

Miły akcent miał miejsce podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Dąbiu. Zaproszono na nią osoby związane z organizacją imprez, jakie w ciągu minionych miesięcy odbyły się na terenie nadnerzańskiego samorządu. Burmistrz Tomasz Ludwicki wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, Zenonem Wasiakiem oraz sekretarzem Moniką Ciesielską złożyli oficjalne życzenia i podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Ogórka. Odebrali je państwo Góreccy, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańcy Karszewa.

Dąbski włodarz podziękował także wicestaroście Markowi Banaszewskiemu oraz naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole, Zenonowi Wasiakowi za wsparcie finansowe i organizacyjne przy organizacji ww. imprezy. Słowa wdzięczności skierowane zostały także do przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radnego Stanisława Basińskiego, sołtysa Jana Wojciechowskiego oraz mieszkańców wsi Krzewo za pomoc przy realizacji tegorocznego Święta Plonów, które odbyło się w Krzewie.

Ponadto wyróżniono panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzuchowa za reprezentowanie gminy Dąbie i powiatu kolskiego podczas VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który odbył się w Pile.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbiu