Gmina Babiak, dzięki pomocy z ministerstwa, przywróci dawny wygląd pomnika ku czci powstańców

0
371

Gmina Babiak podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o pomoc finansową na przebudowę pomnika powstańców styczniowych w Lucynowie. Konkurs dotyczył obiektów wpisanych do rejestru miejsc pamięci narodowej. Samorząd może otrzymać dotację w wysokości 45.880 zł. Prace rekonstrukcyjne mają potrwać do końca listopada 2017 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu przywrócić dawny wygląd pomnika, czyli ten z lat 20. ubiegłego wieku. Obiekt pamięci w dawnym kształcie nie przetrwał do czasów współczesnych, gdyż w 1939 roku został zniszczony przez Niemców. Przez wiele lat, od 1983 roku, w miejscu upamiętniającym bohaterstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Cieplinami, na postumencie stał niewielki głaz. Teraz się to zmieni, gdyż samorządowcom oraz mieszkańcom gminy chodzi o to, by pomnik swym kształtem i materiałem był jak najbliższy temu sprzed niemal 100 lat. Jego poświecenie miało miejsce w sierpniu 1925 roku.
Ministerstwo zaakceptowało tę propozycję. Dostaliśmy z tego tytułu dotację, ale pojawił się problem z własnością gruntu – wyjaśnił wójt Wojciech Chojnowski. I właśnie tym problemem, a w zasadzie jego rozwiązaniem, zajmowali się podczas minionej sesji babiaccy radni. Szczęśliwie bowiem dla gminy Babiak, właściciel terenu, na którym pomnik stoi, po wcześniejszym uregulowaniu stanu prawnego, postanowił przekazać półtora ara samorządowi w formie darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny. Aby jednak dopełnić procedur notarialnych, najpierw potrzebna była stosowna uchwała Rady Gminy Babiak o przyjęciu darowizny. I tak się stało. – Prace przy pomniku zaawansowane są w około 80 procentach. Odtwarzamy go wg wzorów z lat 20. XX wieku, z kamienia polnego i łupanego, czyli tak, jak wówczas pomniki się stawiało – dodał włodarz, zaznaczając, że w przyszłym roku przypadać będzie 155. rocznica wybuchu powstania styczniowego, więc poświęcenie zrekonstruowanego obelisku doskonale wpisywałoby się w te obchody.