Dzień Patrona w ZSRCKU ze stopniami awansu dla wyróżniających się uczniów

0
343

A to Polska właśnie”. Pod takim hasłem Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu świętował Dzień Patrona i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

28 listopada 2018 roku był dniem szczególnym dla społeczności Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Jak co roku w listopadzie świętowała ona Dzień Patrona Szkoły.

W tak ważnym dla Polski momencie, ze względu na jubileusz odzyskania niepodległości, postanowiono połączyć te ważne wydarzenia. Pierwszą część uroczystości stanowił spektakl teatralno-taneczny pn. „A to Polska właśnie”, zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Bank Ambitnej Młodzieży Santander Bank Polska. Za wygrane przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru w konkursie grantowym pieniądze, zostały zorganizowane warsztaty teatralne i taneczne, zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz elementy scenografii. Spektakl wystawiono dwa razy – dla szkolnej młodzieży i dla uczniów najwyższych klas z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Kościelcu. Jednym z głównych bohaterów przedstawienia był Stanisław Staszic.

Tradycją szkoły jest coroczne nominowanie najlepszych uczniów do Nagrody im. Stanisława Staszica, spośród których kapituła wybiera laureatów. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali: Aleksandra Grabska z klasy II Technikum Ekonomicznego, Marzena Czupryniak i Radosław Kaźmierski z klasy IIIa Technikum Ekonomicznego.

W ramach Dnia Patrona organizowany jest co roku konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i historii szkoły. Największą wiedzą, w kategorii klas pierwszych wykazały się Kinga Woźniak i Anna Bryl z klasy I Technikum Ekonomicznego, zaś w kategorii klas drugich i trzecich nagrody otrzymały Klaudia Kmita i Dominika Kaźmierczak z klasy IIIb Technikum Ekonomicznego.

Ukoronowaniem uroczystości było nadanie stopni awansu uczniom klas prawno-mundurowych. Stopnie awansu należą się uczniom, którzy wykazali się nienaganną postawą, dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem. To nagroda za dotychczasową pracę i ogromna nobilitacja. Awansowania dokonali dyrektorzy naszej szkoły, Wiesław Kujawa i Konrad Grzelak, oraz nadkomisarz Maciej Ziółkowski z Powiatowej Komendy Policji w Kole. Na awans w tym roku zasłużyło 50 uczniów.

źródło i zdjęcia: ZSRCKU w Kościelcu