Droga w Bierzwiennej Długiej Kolonii, w gminie Kłodawa, zyskała asfaltową nakładkę

0
281
104049875_3233601816725704_7389604978967494094_o

Droga w Bierzwiennej Długiej Kolonii, w gminie Kłodawa, zyskała nową nawierzchnię asfaltową. Przebudowa traktu była możliwa dzięki decyzji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, m.in. w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gminie Kłodawa przyznano kwotę 108.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia. 179 719,88 zł stanowił wkład własny gminy.
Wartość robót opiewa na 287.719,88 zł. Roboty wykonywane są na odcinku 489 metrów i obejmują m.in. ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy, odwodnienia i oznakowania.

źródło i zdjęcie: UMIG w Kłodawie