Dla gminy Koło to dwie bardzo ważne inwestycje

0
192

O koncepcji budowy obwodnicy Koła i poprawie stanu hydrologicznego Wiercicy dyskutowali uczestnicy spotkania, które odbyło się z inicjatywy wójta gminy Koło Mariusza Rybczyńskiego. Oprócz włodarza, radnych gminy Koło i sołtysów sołectw Ochle, Ruchenna i Chojny, udział w nim wzięli dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa, jego zastępca Anna Orchowska, dyrektor PGW Wody Polskie w Kole Jan Bartczak oraz projektant Marcin Pawłowski.

W pierwszej części spotkania zebranym przedstawiono koncepcję projektową, która zakłada budowę ujęcia w prawobrzeżnym wale Warty i odprowadzenie wody z rzeki do dopływu spod Dzieraw, skąd woda grawitacyjnie będzie spływała do rzeki Wiercicy. Podkreślić należy, że gmina Koło podpisała list intencyjny wspólnie z PGW Wody Polskie, gminą Kramsk oraz ZE PAK SA dotyczący przerzutu wód z Warty do rzeki Wiercicy, który pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece. Całkowity koszt tego zadania wynosi 1 525 200 złotych, a wkład gminy Koło wynosi 150 000 złotych.

Czytaj także: List intencyjny podpisany. W planach inwestycja związana z rzeką Wiercicą

Inwestycja ta jest wynikiem wniosków mieszkańców, których grunty rolne ucierpiały w wyniku powstania leja depresyjnego i zaniku dopływu rzeki Wiercicy. PGW Wody Polskie jako inwestorowi zależy, aby przy realizacji tego zadania w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisku, a także ograniczyć do minimum wykopy gruntów związanych z przekopem do naturalnego cieku dopływu spod Dzieraw.

W dalszej części spotkania została przedstawiona koncepcja budowy obwodnicy Koła w ramach odcinka drogi powiatowej nr 3205P o długości 6,5 km o parametrach drogi jednojezdniowej klasy G, która ma zniwelować deficyty infrastruktury drogowej, co pozwoli na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Koło oraz regionu, a także pobudzi rozwój gospodarczy w subregionie kolskim.

Istniejące układy komunikacyjne wobec stale rosnącego natężenia ruchu drogowego stanowią rozwiązania nieprzystające do wymagań kierowców. Zatłoczone drogi wpływają niekorzystnie na warunki życia mieszkańców terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Problemy te są od dłuższego już czasu udziałem mieszkańców miasta i gminy Koło.

Obecni na spotkaniu dowiedzieli się o szczegółach technicznych oraz przebiegu budowy obwodnicy. Omówiono również bardzo obszernie procedury administracyjne związane z wykupem gruntów. Dodatkowo omówiono zagrożenia, jakie mogą pojawić się w dalszym procesie projektowym i strategię działania na najbliższe miesiące. Mimo że nie jesteśmy wyłącznym realizatorem inwestycji, bardzo zależy nam, aby mieszkańcy miejscowości, przez które przebiegać będzie obwodnica Koła, a przede wszystkim właściciele gruntów, mieli wiedzę związaną z procedurami i przebiegiem budowy. Urząd Gminy w Kole pełni funkcję informacyjną, a pracownicy urzędu swoją wiedzą i doświadczeniem, w miarę możliwości, będą starali się pomóc mieszkańcom, udzielać niezbędnych informacji dotyczących inwestycji tak, aby wszystko przebiegło sprawnie – zadeklarował wójt gminy Koło, dodając, że z opracowaną koncepcją można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kole oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Czytaj także: Północna obwodnica Koła. Którędy? Kiedy? Za ile?

źródło i zdjęcia: Urząd Gminy w Kole