Cztery jednostki OSP z gminy Koło otrzymały dofinansowanie

0
109

Zakończyła się ocena wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W naborze złożonych zostało 440 wniosków, z tego 417 podlegało rejestracji zgodnie z zapisami regulaminu, 339 wniosków spełniło kryteria dostępu i zostało przedłożonych do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy.

Zgodnie z zapisami regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP, ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Zarząd Funduszu rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową. W wyniku naboru czterem jednostkom OSP z gminy Koło zostały przyznane środki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Powierciu otrzymała 24 984 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzącej Wielkiej – 22 800 złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewie Smużnym – 24 200 złotych, a Ochotnicza Straż Pożarna w Ochlach – 21 150 złotych.

źródło: Urząd Gminy w Kole