Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski tworzona w SP nr 4 w Kole

0
90

Uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Kole uczestniczą w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Cyfrowa Wielkopolsk@ 2020”. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce.

W takcie zajęć uczniowie poznali nowe programy i wykorzystują je, rozwiązując przydzielone zadania. Na zajęciach zespół został podzielony na 2 grupy, a każda musiała odnaleźć zaszyfrowane zadania ukryte w kodach kreskowych. Po odnalezieniu ich, zeskanowaniu i odczytaniu uczniowie tworzyli na tabletach prezentacje multimedialne.

Realizacja projektu dobiega końca. Na ostatnim spotkaniu kręcona była czołówka przedstawiająca zespół projektowy, a uczniowie dokonywali obróbki cyfrowej zdjęć.

źródło i zdjęcia: SP nr 4 w Kole