Cezary Chmielecki zrezygnował z kierowania kolskim szpitalem!

0
2030
Cezary Chmielecki złożył rezygnację z kierowania kolskim szpitalem. Stosowne pismo przesłał do Zarządu Powiatu Kolskiego 27 lutego br. Jego decyzja została zaakceptowana przez starostów. Przyczyn w decyzji dyrektora Chmieleckiego szukać należy w cofnięciu mu zgody przez Zarząd Powiatu Kolskiego na dodatkowe zatrudnienie i na prowadzenie praktyki lekarskiej w czasie poza pełnieniem funkcji dyrektora.
Cezary Chmielecki szefem kolskiego SP ZOZ-u będzie do końca marca br., zatem starostowie już teraz muszą myśleć o obsadzeniu stanowiska osobą, która obowiązki zarządzającego sprawować będzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Procedury związane z wyłonieniem nowego dyrektora muszą się natomiast rozpocząć w ciągu 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska.
Więcej na temat rezygnacji dyrektora Chmieleckiego, jego komentarz w tej sprawie, a także stanowisko władz samorządu powiatowego, znajduje się w aktualnym wydaniu tygodnika „Przegląd Kolski”, na stronie 9. Zachęcamy do lektury.