Burmistrz Stanisław Maciaszek złożył rezygnację. Komisarz wyborczy wygasił jego mandat

0
750

Kampania wyborcza trwa, a wraz z nią nie brakuje zaskakujących informacji. Kilka dni temu miasto obiegła wiadomość, że zawieszony w czynnościach włodarza Stanisław Maciaszek zrezygnował ze swojego stanowiska. Doniesienia te miały kontynuację we wszczęciu postępowania przez kolską policję z uwagi na doniesienie, że dokumenty dostarczone do Urzędu Miejskiego w Kole mogą być sfałszowane.

Czytaj: Sfałszowane oświadczenie burmistrza Maciaszka? Policja wyjaśnia sprawę

Śledczy nadal badają tę sprawę, a tymczasem od dzisiejszego rana miasto żyje nowymi zaskakującymi wiadomościami, z których wynika, że Stanisław Maciaszek złożył w biurze Komisarza Wyborczego w Koninie pisemną rezygnację z mandatu burmistrza, a tego samego dnia, czyli 25 września br., komisarz wydał postanowienie w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Czytamy w nim m.in. „Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Koła – Stanisława Maciaszka – z dniem 25 września 2018 r. – wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, tj. z przyczyny, o której mowa w art. 492 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.”

W uzasadnieniu do postanowienia znajdujemy natomiast: „W dniu 25.09.2018 r. Pan Stanisław Maciaszek Burmistrz Miasta Koła złożył w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Koninie pisemną rezygnację z funkcji Burmistrza Miasta Koła. W świetle art. 492 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) wygaśnięcie mandatu burmistrza następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Uwzględniając właściwość terytorialną, Komisarz Wyborczy w Koninie I zobowiązany jest stwierdzić wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta Koła, stosownie do art. 492 § 2a Kodeksu wyborczego”.

Zgodnie z przepisami „zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu”.

Dziś odbyła się sesja Rady Miejskiej w Kole. Wiceburmistrz Elżbieta Modrzejewska, mimo że obecna w ratuszu, w obliczu zaistniałych okoliczności, zajęta wieloma sprawami, nie wzięła udziału w posiedzeniu. Organ wykonawczy reprezentowała natomiast sekretarz, Barbara Szelągowska-Bugajak.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wygaśnięcie mandatu włodarza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców, jednak z uzyskanych dziś w ratuszu informacji wynika, że przez wspomniane wyżej 7 dni, czyli do 2 października br., wiceburmistrz może wykonywać swoje obowiązki.

Najbliższe dni zapewne przyniosą nowe informacje. Wyjaśni się też, czy w mieście pojawi się komisarz, i czy to on będzie sprawował władzę do wyłonienia nowego burmistrza w nadchodzących wyborach.

Na tym jednak nie koniec najnowszych wieści. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do komitetów zarejestrowanych na wybory w Kole, znajdziemy bowiem zmiany. Zniknęła nazwa KWW Stanisława Maciaszka, a pojawiła się KWW Dla Dobra Miasta Koła. W okręgu nr 1 listę otwiera Stanisław Maciaszek (stan na 26.09.2018, godzina 17.30).

Tymczasem dziś o północy upływa termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zatem już za kilka godzin wiadomo będzie, kto będzie walczył o najważniejszy fotel w kolskim ratuszu.

Poinformujemy o tym naszych Czytelników.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie: https://konin.kbw.gov.pl/pliki/1537883955_0C44156A-6440-44D4-88A2-E95C00ED4890.pdf