Burmistrz Krzysztof Witkowski z absolutorium

0
189
DSC02149

Burmistrz Krzysztof Witkowski z absolutorium. To efekt dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kole. Była bardzo spokojna, a finalne głosowanie jednomyślne, co nie jest częste w kolskim organie stanowiącym.

Udzielenie absolutorium poprzedziło zaprezentowanie radnym raportu o stanie gminy. Przyjęcie tego nowego dokumentu wiązało się z udzieleniu włodarzowi wotum zaufania.

Ubiegłoroczny budżet, po stronie dochodów, wykonano w 99,63 procent, co oznacza, że na planowane 113 961 431 zł do budżetu wpłynęło 113 535 762 zł. W zakresie wydatków plan zrealizowano w 96,42 procent. Na prognozowane 114 820 138 zł wydatkowano 110 712 916 zł. Z tej kwoty na inwestycje przeznaczono 20 178 629 zł. Ubiegły rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 822 846 zł, przy przewidywanym deficycie 858 707 zł.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kole, komisje stałe oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowały wykonanie kolskiego budżetu za 2018 rok, a rajcy jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium. Włodarz podziękował radnym, po czym kwiaty wręczył skarbnik Marioli Makowskiej.