Burmistrz Kłodawy z absolutorium i wotum zaufania

0
56

Rada Miejska w Kłodawie jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Kłodawy Piotrowi Michalakowi. Głosowanie nad wotum poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań burmistrza i jego zespołu, ujętych w raporcie o stanie gminy Kłodawa za 2020 rok.

Następnie radni zajęli się sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok, wysłuchali prezentacji skarbnika i włodarza oraz, po krótkiej dyskusji, głosowali nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Udzielili go włodarzowi jednomyślnie. – Bardzo dziękuję za to absolutorium radnym tej kadencji, za jednogłośny pozytywny wynik głosowania, bo to jest podsumowanie naszej ciężkiej pracy, mojej i moich pracowników oraz ogromne zaufanie z państwa strony, zwłaszcza na pandemiczne okoliczności minionego roku – powiedział Piotr Michalak. Przewodniczący rady Krzysztof Krusiński, radni i kierownicy gminnych jednostek złożyli gratulacje z osiągniętego wyniku burmistrzowi, jego zastępczyni Katarzynie Hamidze, skarbnikowi Grzegorzowi Dzięgielewskiemu oraz całemu zespołowi urzędników, dziękując przy tym za ogromną pracę na rzecz i dla dobra mieszkańców kłodawskiego samorządu.

źródło i zdjęcia: UMiG w Kłodawie