Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców gminy Koło

0
235

Dzięki proekologicznej akcji samorządowców przydomowe kompostowniki o pojemności 720 litrów trafiają do mieszkańców gminy Koło. O podjętym przedsięwzięciu i jego zaletach podczas minionej sesji mówił wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński. Mam nadzieję, że dzięki tym kompostownikom strumień odpadów zielonych zmniejszy się i będzie skutkował mniejszą ogólną ilością odpadów, za których wywiezienie płacimy. Zbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych wymaga nieco pracy od mieszkańców, którzy się na kompostowanie zdecydują, ale jeżeli mówimy o kimś, że jest proekologiczny, to taki wysiłek trzeba i warto ponieść. Kompostowniki przez 2 lata będą własnością gminy Koło i zostaną użyczone bezpłatnie, a po tym okresie przejdą na własność mieszkańca – poinformował wójt Mariusz Rybczyński.

Aby otrzymać kompostownik, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Podstawowym jest brak zaległości w zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych, jak również w opłatach za odbiór odpadów komunalnych.

Zamówione i nabyte przez gminę Koło kompostowniki są wykonane z bardzo dobrej jakości materiału odpornego na warunki atmosferyczne, pozyskanego w procesie recyklingu. Pierwsza partia w liczbie 200 sztuk trafiła do gminy Koło wraz z początkiem października, ale zanim zostały dostarczone było już niemal 100 chętnych na ich otrzymanie. Równocześnie z akcją rozdawania kompostowników uruchomiona została w szkołach akcja edukacyjna w zakresie kompostowania. Każda placówka oświatowa także otrzyma kompostowniki.