Aneta Brdyś i Alicja Potocka z kolskiego SOSW odznaczone Medalem KEN

0
560
72143306-1-4320407753093808128-n-cut-1

Dwie nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole otrzymały w tym roku szkolnym szczególne wyróżnienie. Medal Komisji Edukacji Narodowej trafił do Alicji Potockiej i Anety Brdyś.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za wyjątkowe zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Odznaczenie nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy albo na wniosek innych organów.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Zasługi i Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej – odbyła się we wtorek, 12 listopada br., w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Odznaczenia i medale wręczyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

Aneta Brdyś i Alicja Potocka znalazły się w gronie 116 osób wyróżnionych w tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

źródło: SOSW w Kole, zdjęcie: archiwum prywatne Anety Brdyś